Please fill in your personal data:

Name
Company
Email
Telephone
OK

CMR (Convention Relative au Contrat de Transport)

CMR vrachtbrief automatisatie

Product info
Online help
Download demo
Webshop
Contact

Customer service
Meerdere exemplaren afdrukken
Customer service Meerdere exemplaren afdrukken
Questions? Need help?
Contact customer support
Free demo
Free 30-day fully functional demo!
Download now!
Login
Password
LOGIN
»  If you are a new user, you can register here. 
»  If you have lost your password, you can recover it here.
English
Deutsch
Français
Nederlands
 
F.A.Q.    Product info

In CMR-JET kan u per documenttype instellen hoeveel exemplaren van het document standaard naar de printer gestuurd worden. Aangezien CMR's en andere vrachtbrieven vaak in 4 gekleurde kopiën worden aangeleverd, is het wenselijk dat u ook telkens 4 exemplaren naar de printer stuurt telkens u een document afdrukt.

 

Volg deze stappen om het 'Standaard aantal af te drukken exemplaren' in te stellen in een bepaald documenttype.  

  1. Kies Vensters -> Documenttypes
  2. Selecteer het documenttype dat u wil aanpassen
  3. Klik 'Bewerken' bovenaan het dialoogvenster
  4. In het tabblad “Print opties”, stel “Standaard aantal af te drukken exemplaren” in op 4.
  5. Klik 'Opslaan en sluiten'


    Wanneer u nu een document van dit type afdrukt, zullen er telkens 4 exemplaren of kopies worden afgedrukt.
Some satisfied customers
©2024 ten-square.be :: Terms and conditions :: Contact
Developed by ten square bv :: www.ten-square.be